Veelgestelde vragen

Wat moet ik doen bij rook?

Ga in geval van rookoverlast naar binnen, sluit ramen en deuren en schakel (indien mogelijk) de ventilatie uit. Ben je buiten en niet in de buurt van een woning of gebouw? Kijk dan welke kant de rook opwaait en zoek een plek waar de rook niet komt. Help ook mensen om je heen om uit de rook te blijven.

Is rook altijd schadelijk?

Schone rook bestaat niet. Het maakt niet uit wat er brandt: chemische stoffen, (tuin)afval, papier, schoon hout, olie of plastic. Een huis of een bos. Rook zit vol roetdeeltjes en andere schadelijke stoffen die acute en langdurige klachten kunnen veroorzaken.

Welke gezondheidsklachten kan ik krijgen als ik rook inadem?

De klachten die je krijgt wanneer je rook inademt, hangen  samen met de hoeveelheid rook die is ingeademd. Rook inademen kan onder meer zorgen voor brandende ogen, een geïrriteerde neusholte of geïrriteerde keel en luchtwegen. Dit kan leiden tot tranen en hoesten. Hoe hoger de concentratie rook, hoe sneller en erger deze effecten optreden. De acute risico’s hangen vooral af van de hoeveelheid zwevende deeltjes zoals roet en ander fijn stof, en de hoeveelheid irriterende en verstikkende stoffen. Er is al effect op de gezondheid zodra de slijmvliezen geprikkeld worden, hoewel dit effect niet ernstig hoeft te zijn.

De gezondheidseffecten van rook:

  • Brandende & tranende ogen
  • Kortademigheid, hoesten
  • Mond en stembanden kunnen ten gevolge van hete rook verbranden
  • Toevoer van zuurstof naar de organen ernstig belemmerd wordt
  • Blijvend letsel zoals overgevoeligheid en zelfs ontstekingen van de luchtwegen.

Wat moet ik doen als ik toch rook heb ingeademd?

Als je toch rook hebt ingeademd en last hebt van bijvoorbeeld brandende of tranende ogen, kortademigheid/hoesten, een geïrriteerde neusholte of keel, neem dan contact op met de huisarts.

Is er altijd rook wanneer er brand is?

Ja, waar vuur is, is ook rook. Verbranding is een chemische reactie met rook en as als eindstoffen. Die rook kan zich razendsnel tot wel honderden meters verspreiden. Wanneer een brand geblust wordt, daalt de temperatuur van het vuur en de rook waardoor meer schadelijke stoffen kunnen ontstaan. Daarnaast zal de rook minder goed stijgen waardoor deze lager blijft hangen en meer mensen rook kunnen inademen.

Welke schadelijke stoffen komen vrij bij een ‘gewone’ brand?

Bij een ‘gewone’ brand (dus geen brand bij een chemisch bedrijf) zoals een woningbrand of een bosbrand kunnen de volgende schadelijke stoffen vrij komen: stikstofgas, koolstofdioxide, koolstofmonoxide, stikstofoxiden, zwaveldioxide en cyanide.

Wat als de brandweer aangeeft dat er ‘schadelijke stoffen’ zijn vrijgekomen?

Hoewel dus iedere rook schadelijke stoffen bevat, is er soms sprake van het vrijkomen van giftige of gevaarlijke stoffen. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij een brand bij een chemiebedrijf. Bij dit soort extra gevaar word je geïnformeerd via NL Alert en/of de sirene, de gemeentelijke website, sociale media. Je handelt dan als volgt: Sluit ramen en deuren, zet ventilatie uit en stem, in geval van sirenes, af op Omroep Brabant via radio, tv of internet.|

Waarom is de campagne ‘Blijf uit de rook’ nodig?

Voor veel mensen is het aantrekkelijk om te gaan kijken bij een brand. Terwijl rook altijd schadelijk is. De campagne ‘Blijf uit de rook’ heeft als doel om bewustzijn rondom de gevaren van rook te creëren. Door mensen te informeren en een concreet handelingsperspectief te bieden, kan iedereen er zelf voor zorgen zo min mogelijk rook in te ademen. Om deze boodschap te verspreiden worden onder andere social media ingezet. Daarnaast bestaat de campagne uit advertenties en zijn de blusvoertuigen van de brandweer bestickerd.

Vragen of campagnemateriaal bestellen?

Mail naar: info@vrbzo.nl